بنا بر اظهارات نایب بوکله (Nayib Bukele): در سال 2022 دو کشور دیگر نیز بیت کوین را به رسمیت خواهند شناخت. رئیس جمهور السالوادور و دوستدار بیت کوین، در مورد آینده ارزهای دیجیتال در سال 2022 پیش بینی هایی کرده است. در سال گذشته نایب بوکله (Nayib Bukele) با به رسمیت شناختن بیت کوین به عنوان ارز قانونی، اولین رئیس جمهور تاریخ ساز دنیا شد. 

در عین حال او معتقد است که دو کشور دیگر نیز در سال 2022 بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت می شناسند. علاوه براین، او افزایش قیمت بیت کوین را تا  100،000$ پیش بینی کرده است. 

لازم به ذکر است که السالوادور با فرمان تبدیل این ارز دیجیتال به ارز قانونی کشور، به عنوان آزاد ترین کشور در پذیرش بیت کوین به حساب می آید.

پس از این حرکت تاریخی، کشور السالوادور و رئیس جمهور بیت کوین دوستش، به روشن سازی ویژگی های شایان توجه بیت کوین، نگه داری بیشتر آن در هنگام کاهش قیمتش و به کارگیری در آمدهای بدست آمده از این ارز دیجیتال در زمینه ساخت و ساز مدرسه و بیمارستان پرداخت.

با وجود افزایش انتقادات سازمان های مالی سنتی چون بانک انگلیس و صندوق بین المللی پول(IMF) نایب بوکله نه تنها از این تصمیم خود عقب نشینی نکرد بلکه حتی او و بسیاری از حامیان ارزهای دیجیتال تصمیم گرفتند تا در السالوادور شهر بیت کوین(Bitcoin City) بسازند.

یکی از پیش بینی هایی که او در مورد بیت کوین در سال 2022 لیست کرده است آغاز ساخت و ساز شهر بیت کوین در سال جاری است.

همچنین او بر این باور است که دو کشور دیگر نیز مسیر السالوادور را در پیش خواهند گرفت و بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت می شناسند.

نایب بوکله در کنفرانس سالیانه بیت کوین 2021 ، صحبت از شگفتانۀ فوق العادۀ دیگری کرد و آن این بود که السالوادور در نظر دارد بیت کوین را به عنوان یک ارز قانونی به رسمیت بشناسد.

از دیگر پیش بینی های او این است که بیت کوین به یک مسئلۀ انتخاباتی اصلی در انتخابات آمریکا تبدیل خواهد شد، زیرا قدرتمندترین اقتصاد جهان با جدیت بیشتری به  موضوع بیت کوین و کل صنعت ارز دیجیتال خواهد پرداخت.

از نظر قیمت بیت کوین نیز، رهبر السالوادور بر این باور است که بیت کوین در نهایت با رسیدن به قیمت 100،000$ شش رقمی خواهد شد.

پیش بینی 2022 بیت کوین توسط نایب بوکله:

  1. قیمت آن به 100 هزار دلار خواهد رسید.
  2. دو کشور دیگر نیز آن را به عنوان ارز قانونی به رسمیت خواهند شناخت
  3. در سال جاری در انتخابات آمریکا به یک موضوع اصلی انتخاباتی تبدیل خواهد شد.
  4. ساخت و ساز شهر بیت کوین آغاز می گردد
  5. اوراق قرضه (بیت کوین) به صورت کاملاآتشفشانی (با شدت زیاد)مورد استقبال واقع خواهند شد

ترجمه و ویرایش: اقتصاد سبز