Kusama

پاراچین - قسمت دوم

/eghtesadesabz-com-crypto-academy-parathread-parachain

مدل پاراچین پولکادات با این فرض طراحی شده که نسل اینترنت آینده نیازمند تعداد زیادی از بلاکچین‌های مختلف و جداگانه است که با یکدیگه همکاری میکنند. بنابراین همونطور که در حال حاضر اینترنت به کاربران مختلف و نیازهای خاص اونها پاسخ میده.


پاراچین - قسمت اول

/eghtesadesabz-com-crypto-academy-parachains-knowledge

آشنایی با پاراچین های پولکادات و کوساما. اساسا هر زیرساخت بلاک چینی برای رسیدن به ۳ هدف اصلی تلاش می کند: تمرکززدایی، امنیت و مقیاس پذیری. اما روند اجرا و دستیابی به هر سه هدف به طور همزمان یک چالش بزرگ در فضای کریپتو است.