چارت kre

تحلیل مدیر سابق گلدمن ساکس!

/macro-guru-raoul-pal-predicts

رائول پال، مدیر سابق گلدمن ساکس می‌گه که بازارهای کریپتو می‌تونند زودتر از اون چیزی که بیشتر مردم فکر می‌کنند به یک موج سهموی صعودی برسند.