شهردار نیویورک

شهردار نیویورک حقوقش را به بیتکوین و اتریوم تبدیل کرد!

/news-nyc-mayor-eric-adams-receive

شهردار نیویورک، اریک آدامز، روز پنجشنبه گفت اولین چک حقوقی او که در روز جمعه می رسد، به طور خودکار از طریق Coinbase Global Inc به ارز دیجیتال تبدیل می شود. در بیانیه ای اضافه شده است که حقوق به اتریوم و بیت کوین تبدیل خواهد شد. شهردار، سال گذشته گفت که سه چک اولیه خود را به بیت کوین خواهد گرفت