بازار کریپتو

Luna بی توجه به بازار در حال رشد!

/news-terra-avoids-ukraine-concerns-rallying-18-in-three-days-can-luna-price-reach-200-next

Terra (LUNA)  اخیرا نسبت به رقبای اصلی خودش در حوزه ارزهای رمزنگاری شده بهتر عمل کرده و در مقابل تأثیرات منفی درگیری اوکراین و روسیه در بازار خوب خودش رو حفظ کرده. قیمت LUNA توی این هفته نزدیک به 18 درصد افزایش داشته