استفاده از بلاکچین

سنگاپور استفاده از بلاکچین در صنعت دارو

/news-singapore-pharma-blockchain-tech-stop-spread-counterfeit-medicine

شرکت داروسازی سنگاپور برای مبارزه با گسترش داروهای تقلبی از فناوری بلاک چین استفاده خواهد کرد. Zuellig Pharma یک برنامه بلاک چین ردیابی دارو برای مصرف کنندگان توسعه داد. این پلت فرم تنها در آسیای جنوب شرقی حدود 2.6 میلیارد دلار صرفه جویی می کند.