استخراج اتریوم در اروپا

فعلا خطر از سر استخراج کننده های اروپا رد شد!

/news-bitcoin-crypto-miners-set-face-fresh-eu-scrutiny-after-rejected-proof-of-work-ban

با وجود رد قانون پیشنهادی که عملاً استخراج اثبات کار  (PoW)  را در سراسر اتحادیه ممنوع می‌کند، اتحادیه اروپا همچنان ذره بینش را روی استخراج‌ کنندگان بیت‌کوین و اتریوم  معطوف نگه داشته است.