Cross Chain

پاراچین - قسمت اول

/eghtesadesabz-com-crypto-academy-parachains-knowledge

آشنایی با پاراچین های پولکادات و کوساما. اساسا هر زیرساخت بلاک چینی برای رسیدن به ۳ هدف اصلی تلاش می کند: تمرکززدایی، امنیت و مقیاس پذیری. اما روند اجرا و دستیابی به هر سه هدف به طور همزمان یک چالش بزرگ در فضای کریپتو است.