کارمزد انتقال بیتکوین

کارمزد بالای انتقال در شبکۀ بیتکوین

/news-bitcoin-network-fee

استفاده از روش جایگزینی با کارمزد در تراکنش های بیت کوین در سال 2021  به شدت زیاد شده و در حال حاضر استفاده از روش جایگزینی با کارمزد در تراکنش های بیت کوین بیشتر از هر زمان دیگه ای مورد توجه قرار گرفته. تقریبا یک سوم از کیف های پول هایBTC هر روز از این راه حل استفاده می کنند.