وام جمعی

پاراچین - قسمت دوم

/eghtesadesabz-com-crypto-academy-parathread-parachain

مدل پاراچین پولکادات با این فرض طراحی شده که نسل اینترنت آینده نیازمند تعداد زیادی از بلاکچین‌های مختلف و جداگانه است که با یکدیگه همکاری میکنند. بنابراین همونطور که در حال حاضر اینترنت به کاربران مختلف و نیازهای خاص اونها پاسخ میده.