مدیر بایننس

صحبتهای CZ در آخرین روزهای 2021

/news-cz-binance-lecture-in-end-of-2021

Changpeng Zhao مدیر عامل بایننس میگه: سیستم های متمرکز اینجا هستند تا بمانند CZ مدیر عامل بایننس در ویدئوهای سال نو مناظره هایی انجام داده و درباره طرح های Ponzi و  DeFi و چگونگی انتخاب و لیست شدن رمزارزها توسط بایننس صحبتهایی کرده.در یکی از ویدئوهای آمیخته به شوخی و صندلی داغ که در اواخر سال 2021 برگزار شد، مدیر عامل بایننس ، چانگ پنگ ژائو به یکسری توئیت های انتخاب شده از مجموعۀ  بایننس پاسخ داد.