مالیات روسیه بر رمزارزها

مالیات روس ها بر ارزهای دیجیتال

/article-russian-crypto-tax

رئیس مالیات روسیه می گوید که رمزارزها می توانند پایه مالیاتی را از بین ببرند!دومای ایالتی روسیه در اوایل سال 2021 لایحه ای را برای مالیات بر کریپتو تصویب کرد، اما این لایحه هنوز بیشتر از این حرکت نکرده است. دانیل اگوروف، رئیس FNS گفت: سرویس مالیات فدرال روسیه (FNS) به طور فعال، بازار ارزهای دیجیتال را برای جلوگیری از فرار مالیاتی زیر نظر دارد.