لجر

بلاک چین Blockchain

/crypto-academy-blockchain-ledger

دفتر کل یا Ledger : یک دفتر یا سیستم ثبت رو در نظر بگیرید که کل گزارش ها و اطلاعات در اون ثبت و ذخیره میشه به همچین چیزی میگیم دفتر کل.