قانونی شدن رمزارزها

رمزارزها در روسیه قانونی میشوند!

/news-russia-moves-to-recognize-crypto-as-a-form-of-currency

روسیه به سمت قانونمند کردن رمزارزها و پذیرششان به عنوان نوعی ارز قانونی حرکت می کند.طبق گزارش‌ها، پیش‌نویس قانون روسیه حداکثر تا 18 فوریه تنظیم می‌شود و انتظار می‌رود که کریپتو را به عنوان پول قانونی قبول کنند.