استخراج بیتکوین

معافیت مالیاتی استخراج کنندگان رمزارز در گرجستان!

/news-new-bill-proposed-in-georgia-to-exempt-miners-from-taxes

لایحۀ جدیدی در گرجستان برای معافیت استخراج کنندگان از مالیات پیشنهاد شده است. لایحۀ جدیدی به مجلس در گرجستان تصویب شده که بر اساس آن عملیات استخراج رمزارزها از مالیات برق و فروش معاف می شود. البته این لایحه باید در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.مشارکت های تجاری استراتژیک و لایحۀ معافیت مالیاتی...


بی برقی ماینرهای بیتکوین در قزاقستان

/news-kazakhstan-bitcoin-mining-lack-of-electricity

دولت قزاقستان عرضه برق به استخراج کنندگان بیت کوین را تا پایان ژانویه قطع کرده است. بعد از تعطیلی مزارع استخراج بیتکوین در کشور چین، همسایه اش یعنی قزاقستان بعنوان بزرگترین مرکز استخراج بیتکوین در دنیا محسوب میشود اما در این روزها استخراج کنندگان بیتکوین با مسالۀ بی برقی مواجهند. آیا تصمیم دولت قزاقستان تغییر میکند؟


فرش قرمز پاراگوئه برای ارزهای دیجیتال

/news-paraguay

پاراگوئه یک گام دیگر به قانونمند کردن ارزهای دیجیتال نزدیکتر می شود.لایحه ای که به دنبال قانونمند کردن صنعت ارزهای دیجیتال محلی هست، به تصویب سنای پاراگوئه رسیده.در 17 دسامبر 2021، سنای پاراگوئه لایحه ارز دیجیتالی را که در ژوئیه ارائه شده بود، تصویب کرد.