تماس صوتی09191203100

ارسال ایمیل[email protected]

تخفیف خرید با دش Dash

توسعه دهندگان دش، برنامۀ خرده فروشی مصرف کننده را برای خرید در فروشگاه های سراسر آمریکا راه اندازی می کنند.