دوره تخصصی و جامع فیلتر نویسی پیشرفته خانه سبز
ثبت نام شده: 0 ظرفیت باقیمانده: 20

دوره تخصصی و جامع فیلتر نویسی پیشرفته خانه سبز

فیلتر نویسی در بورس تهران در حال حاضر یکی از امکاناتی است که از طریق دیده بان بازار در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفته است و سرمایه گذاران نیز با استفاده از آن قادر هستند با توجه به معیارهایی که مد نظرشان می باشد برخی از سهامی که قابلیت رشد در اینده را دارند انتخاب کنند.

2,800,000 تومان
در حال برگزاری