تماس صوتی09191203100

ارسال ایمیل[email protected]

ایچیموکوی حرفه ای فصل دوم

ایچیموکوی حرفه ای فصل دوم

در بخش ارز دیجیتال مقدماتی فصل اول سیستم ایچیموکو تدریس شده. فصل اول ایچیموکو شامل نه قسمت است که حاوی نکات کاربردی و قلق های جالبی از سیستم ایچیموکو میباشد