تماس صوتی09191203100

ارسال ایمیل[email protected]

مشاوره

دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری بوده و این امر نیز مستلزم تجهیز منابع مالی بلند مدت از طریق بازار سرمایه است. وجود بورس اوراق بهادار قدرتمند و توسعه یافته و عملکرد صحیح آن، علاوه بر افزایش کمی حجم سرمایه گذاری و ارتقای کیفیت آنها، موجبات رشد و توسعه پایدار اقتصادی را نیز فراهم می آورد. در چنین بستر گسترده ای، نهادهای مشاوره ای و تسهیل کننده در بازار سرمایه میتوانند کیفیت و سرعت عملیات اصلی بازار را بالا برده و اتکای به نظرات و مشورتهای موثر بر تصمیمات معامله گران و سایر نهادهای مالی را بهبود بخشند.

در سالهای اخیر، توسعه سرمایه گذاری ها و نیز ضرورت ایجاد نهادهایی با قابلیت هدایت و جهد دهی سرمایه ها و اولویت بندی فعالیت های اقتصادی، سبب تأسیس دپارتمان مشاور سرمایه گذاری در مجموعه اقتصاد سبز، به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در مسیر توسعه سایر سرمایه گذاران گردید.

جهت دریافت مشاوره لطفا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.