تغییر منابع درآمدی در بورس

ثروتمندشدن مسیری است که هرفرد می تواند در زندگی خود انتخاب کند و هزینه آن را هم بپردازد. این مسیربا تغییر در باورها شروع می شود و با کسب دانش و مهارت ادامه می یابد. ورود بورس به سبد سرمایه گذاری افراد نشان از تغییر منابع درآمدی افراد دارد.

رایگان

خصوصیات محیط بورس های بین الملل

بورس بین الملل بازار جهانی خرید و فروش ارز است که دارای ویژگی هایی چون سرعت بالا، قابلیت دسترسی آسان و قوانين انعطاف پذير سيستم معاملاتي است که در راستای سیاست های مالی شما می تواند سکوی ایجاد درآمد دلاری برای شما باشد.

رایگان

ثروتمند شدن با بورس و بورس بازی

لازمه ثروتمند شدن، رعایت اصول ثروتمند شدن است. منظورمان از اصول ثروتمند شدن چیست؟ با رعایت چه اصولی می‌توانیم پولدار شویم؟

رایگان

مسیر میانبر به دست آوردن ثروت

می‌دانید همه ثروتمندان خودساخته تاریخ، چطور در مسیر به دست آوردن ثروت قرارگرفته‌اند؟ مطمئناً برای شما پیش‌آمده که فکر کنید اگر پولی از جایی به دستتان برسد با آن چه‌کاری انجام دهید که برای خود یک فرصت بسازید؟ اگر هم پیش نیامده، همین‌الان به آن فکر کنید. چون اکثر ثروتمندان هم با همین سؤال شروع کرده‌اند و ثروتمند شده‌اند.

رایگان

سرمایه گذاری هوشمند قدم اول برای حفظ دارایی

ما در کشوری زندگی می کنیم که تورم سالیانه حدود ۴۰ ، ۵۰ یا بیشتر هستش ، بنابراین اگر فقط بخواهیم پس انداز بکنیم و سرمایه گذاری نکنیم ، هر روز ارزش پول ما کمتر می شود. به طور مثال شما یک سال پیش با یک میلیون تومان پس انداز چه دارایی های می توانستید بخرید و اکنون چه دارایی هایی می توانید بخرید ؟

رایگان